Post Icon

АДМИНСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

ПРОЦЕДУРА- Издаване на дубликати на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

ЗА Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ

ПРОЦЕДУРА – издаване на Удостоверения УП-2 и УП-3

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-2 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД

З А Я В Л Е Н И Е ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОБРАЗЕЦ УП-3 ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВНЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕТЕ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS