Намирате се: Главна > Новини > Списък приетите деца
Post Icon

Списък приетите деца

СПИСЪК на приетите деца за учебната 2022/2023година
Вх. Име на детето
1. 63 Янислав Захариев
2. 62 Александър Захариев
3. 112 Мартин Маринов
4 113 Радост Керимова
5 114 Георги Георгиев
6. 115 Диан Димитров
7. 116 Никола Петков
8. 117 Христо Караиванов
9. 120 Мартин Рахнев
10. 121 Дария Иванова
11. 125 Траян Русев
12. 128 Виктория Янева
13. 134 Борис Христов
14. 135 Даниел Христов
15. 139 Йордан Методиев
16. 146 Емилиян Владов
17. 147 Християнна Иванова
18. 152 Сияна Славова
19. 182 Ванина Петрова
20. 192 Даниел Косев
21. 207 Полина Бакърджиева
22. 208 Никола Донев

В срок от десет календарни дни от оповестяване на класирането за прием, родителят (настойникът) лично потвърждава избора си на детска градина декларация (Приложение № 2 към настоящата Наредба).

Телефон за повече информация: 0884 47 73 07 или на място в детската градина.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS

Комментарии закрыты.